ശരീരത്തില്‍ നല്ല കൊളസ്‌ട്രോളും ചീത്ത കൊളസ്‌ട്രോളുമുണ്ട്. നല്ല കൊളസ്‌ട്രോള്‍ ഗുണങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്. ഇത് എച്ച്ഡിഎല്‍ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചീത്ത കൊളസ്‌ട്രോള്‍ എല്‍ഡിഎല്‍ കൊളസ്‌ട്രോളാണ്. കൊളസ്‌ട്രോൾ കൂടുമ്പോൾ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചു ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു

FOR TREATMENT & MEDICINE

Dr.NASEEF KUNNATH
MEDICYL HOMEOPATHY
MALAPPURM (dist)
TIRUR

Call/ WhatsApp – 917736028209
phone consultation
clinic consultation
(NB; മരുന്ന് കൊറിയർ വഴി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ് )

#cholesterol_malayalam
high_cholesterol_malayalam