Hi everyone, NAMASTE.An error got problem while editing the video because of my mobile problem so sorry for that weakness of my video at the last.This video is uploaded for only awareness about healthful plant of drum stick.so सजिवनको पात,फुल र फलको प्रयोग गरेर बिभिन्न किसिमको रोगहरु नियन्त्रण र निको बनाउन सकिन्छ।तपाई स्वस्थ हुनु भनेको म स्वस्थ हुनु हो, अनि तपाई,म स्वस्थ हुनु भनेको समाज स्वस्थ हुनु हो,त्यसै गरि समाज स्वस्थ हुनु भनेको देश स्वस्थ हुनु हो।यो video केवल स्वास्थ्यवर्दक सजिवनको प्रयोगले हामी स्वस्थ बन्न सक्छाै भनेर जनचेतनाको लागी मात्र upload गरेको हो।