Gusto mo bang makaiwas sa high cholesterol? Alamin ang Payo ni Dok Maidenlove Paner, Internist-Cardiologist ng Medical Center Manila, para sa mga sintomas, epekto, at tamang alaga para pigilan ang sakit na ito.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa high cholesterol at iba pang sakit, bisitahin angritemed.com.ph

Connect with Ritemed:
Facebook: https://www.facebook.com/RiteMedOfficialPage/
Twitter: https://twitter.com/ritemedicine
Instagram: https://www.instagram.com/ritemedicine/
Website: http://www.ritemed.com.ph/